Sensormatic

İşe Alım

A- A A+

Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı; şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, başkalarını geliştiren, takım çalışması yapabilen, grubumuzun değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.


Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve grubumuzun değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

İşe alım sürecindeki uygulamaların istisnasız tüm grup şirketlerimizde aynı standartlar içinde gerçekleştirilmesi esastır.