Sensormatic

İnsan Kaynağımız

A- A A+

Sahip olduğumuz güç ve deneyimi 287 çalışanımız ile sürekli kılıyoruz. İnsan kaynakları politikaları içerisinde stratejik öneme sahip olan eğitim sistemimiz çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedefliyor. Çalışanlarımıza kariyer planlarına uygun olarak, görevlerinin gerektirdiği teknik eğitimler, kurum içi ve kurum dışı eğitimler olarak sunuluyor.

Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip personel sayımızın toplam çalışanlara oranı %49 olup, bu arkadaşlarımızın yarısı mühendistir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 34 olmakla birlikte 10 yıldan daha fazla çalışan deneyimli personelimizin oranı %21'dir.

Organizasyonumuz, segmentlere göre ayrılmış farklı satış bölümlerimiz ile birlikte pazarlama, teknik, mali işler, iş geliştirme, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları departmanlarından oluşuyor.